KLUB

Ja vs. Podnikateľ

Ako funguje členstvo v KLUBE Ja vs. Podnikateľ?

Stretávame sa raz mesačne, online alebo osobne v Bratislave. Stretnutie trvá 2 hodiny a je rozdelené do troch častí:

  • Vzdelávanie – zamerané na zlepšenie podnikateľských zručností
  • Networking – spoznávanie iných podnikateľov, vytváranie obchodných a partnerských príležitostí
  • Voľná diskusia –na vaše otázky, odpovedanú skúsení mentori

Aké benefity prináša členstvo v klube?

Komunita rovnako nastavených podnikateľov

Budovanie obchodnej siete

Vytváranie partnerských príležitostí

Podpora a poradenstvo od skúsených mentoriek

Inšpirácia zo skúseností iných podnikateľov

Rozširovanie svojich vedomostí

Objednávka členstva na 1 rok

299 EUR s DPH

Najbližšie stretnutia sa konajú: 

1.3.2023 Bratislava 


28.3.2023 online 

28.4.2023 Bratislava

NastaveniaPrijať