Ja vs. Podnikateľ AKADÉMIA

vzdelávanie manažérov


AKADÉMIA - vzdelávanie manažérov - predstavuje transformačný program v trvaní 6 mesiacov, ktorý je nabitý informáciami, praktickými tipmi a reálnymi príkladmi z praxe, ktoré sú osvedčené a fungujú v podnikateľskom svete.


Kladiete si takéto a podobné otázky?

 • Ako dosiahnuť želané výsledky a predísť podnikateľskému zacykleniu
 • Ako nastaviť podnikanie správne a netrápiť sa neskôr pre nefunkčné procesy
 • Ako nebyť otrokom vlastnej firmy ale vybudovať samoriadiace podnikanie
 • Čo je potrebné vedieť, kým začnem riadiť spoločnosť

AKADÉMIA je odpoveďou pre každého podnikateľa, ktorý túži vystúpiť zo sivého tieňa priemernosti a zažiariť v mori podnikateľských nápadov

Vzdelávanie manažérov podporí vašu dravú, podnikateľskú stránku a vďaka príprave dokonalého strategického plánu a sérii cielených krokov vám pomôže dosiahnuť vaše podnikateľské ciele.

Zistite, kde ste sa zacyklili a čo bráni vášmu podnikaniu posunúť sa ďalej

Nechajte odborníkov zhodnotiť vaše výsledky, aby vám mohli poradiť, čo je potrebné urobiť inak

MáTE ZÁUJEM O AKADÉMIU? PRIHlÁSTE SA NA BEZPLATNÚ KONZULTÁCIU.

Komplexný vzdelávací program AKADÉMIA je vzdelávanie manažérov, určené pre majiteľov podnikov, manažérov prevádzok, pre riadiacich pracovníkov ale aj pre nástupcov rodinných firiem, či začínajúcich podnikateľov.

Podnikateľská akadémia vás dokonale preverí vo vašich schopnostiach strategického a finančného plánovania a podporí vás vo vašom osobnostnom raste. Možno budete musieť miestami vystúpiť zo svojej komfortnej zóny, no o to nám ide! Aby ste rástli, musíte najprv vidieť svoje podnikateľské prešľapy, poučiť sa z nich a postaviť biznis na funkčnom systéme a dlhodobej stratégii. Podnikanie bez vízie a merateľných cieľov ešte nikoho bohatým neurobilo.

Ako funguje AKADÉMIA?

Akadémia Ja vs. Podnikateľ nie je nudnou prednáškou. 

Ide o transformačný proces, ktorý vás naučí hľadieť na podnikanie z novej perspektívy. Podpora školiteľov a samotnej skupiny bude vašou motiváciou zlepšovať sa z jedného mesiaca na druhý. Modul od modulu sa z vás stane stratég, ktorý drží svoje podnikanie pevne vo svojich rukách.

Overené spôsoby a praktické workshopy podnikateľskej akadémie pod vedením expertných školiteliek a hosťujúcich odborníkov z rozličných podnikateľských oblastí vás zakaždým naučia niečo nové. 

Každý modul má svoju tému, v rámci ktorej získate komplexné informácie, ktoré potrebujete vedieť, keď podnikáte alebo riadite tímy ľudí.

Moduly

1. Efektívna organizačná štruktúra pre podnik každej veľkosti

 • Naučíte sa ako vyzerá ideálna organizačná štruktúra a ako ju vedome budovať
 • Zistíte, aký je rozdiel a čo sú to právomoci a kompetencie
 • Aký je rozdiel medzi majiteľom, manažérom, vodcom a výkonným orgánom
 • Zistite, ku ktorému typu lídra patríte v teste „5 štýlov vodcovstva“ od Briana Tracyho
 • Ako vyzerá denný manažment vodcu? Naučte sa bezchybne stanovovať priority na základe Eisenhowerovej matrice priorít
 • Ako nastaviť účinné systémy a komunikáciu vo firme v harmónii s kultúrou firmy
 • Efekt zrkadla: čo to je a ako sa prejavuje vo firme
 • Zistite, koho potrebujete do tímu a na akú pozíciu za pomoci DISC testu
 • Dynamika pracovného kolektívu: ako za pomoci Gaussovej krivky, ako rozpoznať lídra, teroristu, anti-lídra, skorých a neskorých nasledovateľov
 • Kto sú rebeli, apoštoli, žoldnieri a kto si iba chodí pre výplatu
 • 2. Získajte rozhodné smerovanie s víziou, hodnotami a cieľmi šitými na mieru

  • Jasne si stanovíte podnikateľskú víziu, poslanie
  • Vypracujete si matrix cieľov, aktualizujete svoj plán a vytvoríte k nemu akčné kroky
  • Zmapujete svoj súčasný stav,  jasne definujete svoju konkurenčnú výhodu a pozíciu na trhu
  • Naučíte sa udržať rovnováhu medzi podnikaním a súkromným životom
  • Identifikujete a využijete príležitosti na trhu vytvorením hodnoty, ktorú váš zákazník najviac ocení a potrebuje
  • Jasne si zadefinujete ideálneho zákazníka, pre ktorého má vaša služba alebo produkt najväčšiu hodnotu
  • Stanovíte si transformačnú cestu, ako sa za pomoci 11 princípov dostať k „samo-riadiacej“ firme
  • Vytvoríte si efektívny „elevator pitch“
  • Naučíte sa techniku kruhov, aby ste lepšie využili dynamiku vášho podnikateľského prostredia
  • Zistíte, prečo je firemná kultúra tak dôležitá a prečo ju treba vedome riadiť

  3. Ako k samo-riadiacej spoločnosti s kultúrou vzdelávania a rastu a správnej organizácie času

 • Čo je potrebné na vybudovanie vysoko-efektívneho tímu? Bez ktorých 5 vlastností sa vášmu tímu nebude dariť
 • Organizácia času – práca a život v rovnováhe
 • Spoznajte fázy vývoja podniku a prispôsobte svoj systém fungovania jednotlivým fázam
 • Aké procesy je nevyhnutné nastaviť, aby firma napredovala k naplneniu víze
 • Vypracujte „kruh dôvery“ a zistite, akí ľudia vám pomáhajú napĺňať víziu a kto vaše podnikanie ťahá dole
 • Odnesiete si podrobný plán, ako krok za krokom vybudovať „samo-riadiacu firmu“
 • 4. Správnymi nástrojmi k vysokej finančnej inteligencii

 • Prečo a ako správne oddeliť firemné a súkromné financie
 • Ako správne evidovať financie
 • Čo sú kľúčové KPI a ktoré treba sledovať
 • Ako má vyzerať denná produktivita a aké obraty potrebujete, aby ste sa dostali k cieľom
 • Ako správne urobiť diverzifikáciu rizika
 • Kde sa nachádzate v cash-flow kvadrante a ako sa dostať na pravú stranu
 • Peniaze ako energia a zrkadlo hodnoty, ktorú vytvárate
 • Aké sú ideálne podnikateľské finančné miery
 • Prečo je nevyhnutné mať svojho finančného poradcu
 • 5. Nastavte si cestu k úspechu: účtovníctvo, právo a krízový manažment

 • Naučte sa čítať účtovné uzávierky s ľahkosťou
 • Čo do firmy musí priniesť účtovník, čo musí nastaviť majiteľ
 • Ako správne evidovať a sledovať tok peňazí
 • Aké podklady a správy potrebujete vypýtať od účtovníka a ako často
 • Čo potrebujete poskytnúť k poslednej účtovnej závierke
 • Aké podklady si vypýtajú banky, čo je EBITDA
 • Aký je rozdiel medzi subjektami: živnosť, s.r.o. a a.s., aké zmluvy potrebujete pri určitých podieloch vo vlastníctve a aké právomoci a právne vzťahy z nich plynú?
 • Ako optimalizovať náklady a čo všetko vlastne môžete dať do nákladov
 • Čo všetko potrebujete vedieť, skôr než požiadate o úver
 • 6. Predaj a marketing v harmónii

  • SWOT analýza
  • Vedome zhodnoťte váš aktuálny stav a cieľ a zistite, čo vám stojí v ceste
  • Ako nastaviť efektívny predaj, ktorí rezonuje s vašim potenciálnym zákazníkom
  • Networking ako silný predajný nástroj
  • Posilnite komunikáciu s cieľom predaja
  • Ako využiť techniky NLP a DISC test v praxi
  • Naučte sa ako nastaviť a riadiť stratégiu predaja
  • Sústavne zvyšujte svoju schopnosť  predávať vďaka overenému procesu
  • Najčastejšie chyby pri budovaní predajnej stratégie a ako im predísť
  • Naučte sa metódu ako od samého začiatku vyhodnocovať svojich zákazníkov

  BONUS: SPOZNAJ SVOJE SKUTOČNÉ JA!

  Zbavíte sa limitujúcich presvedčení z minulosti, ktoré stále nosíte so sebou

  Získate späť tvorivosť, hravosť a nadšenie zo života, aj podnikania

  Vytvoríte pre seba nové nastavenia postavené na dôvere, úprimnosti, odvahe a vytrvalosti

  Nadobudnete vyššie sebavedomie a sebaúctu, ktoré vám pomôžu rásť vo všetkých oblastiach

  Vďaka dôkladnej analýze získate jasný pohľad na svoju stav v živote i v podnikaní

  Získate kľud, nadhľad a chuť tvoriť zmysluplné veci

  Popri školiteľkách akadémie Monji Prole, mentorke podnikateľov, a Natálii Vicsápiovej, koučke osobnostného rozvoja, sa dozviete nové, zaujímavé poznatky z praxe od expertov z príslušného odboru.

  Získate komplexné informácie, ktoré potrebujete vedieť, keď podnikáte alebo riadite tímy ľudí.

  Ako nastaviť organizačnú štruktúru, ktoré indikátory je potrebné sledovať pri prevádzke podniku, na čo sa zamerať, aby vaše riadenie bolo maximálne efektívne a prinášalo želaný zisk?  Ako nebyť otrokom vlastnej firmy a postaviť podnikanie tak, aby firma pracovala pre vás a nie vy pre firmu. To je len malý výpočet oblastí, ktorým sa v AKADÉMII venujeme.

  • Monja Prole

  • Natália Vicsápiová

  Monja Prole

  certifikovaná mentorka v oblasti podnikania

  Monja Prole sa ako certifikovaná mentorka venuje vzdelávaniu a poradenstvu nielen pre malé a stredné podniky na Slovensku a v zahraničí. Pomáha im prispôsobiť sa zmenám na trhu a vyriešiť výzvy, s ktorými sa v danej fáze svojho rastu stretávajú.


  Na základe viac ako 20 rokov skúseností na riadiacej pozícii v rodinnom podniku zameranom na vývoj softvéru, ale aj externe ako konzultantka pre malé a stredné podniky, Monja Prole pozná aké výzvy prinesie daná fáza rastu podnikania a pomôže vám adekvátne pripraviť riešenia, aby ste túto transformáciu zvládli úspešne.


  Monja je držiteľkou certifikátov neurolingvistického programovania NLP Premier Practicioner a Business Coaching – ACSTH ICF. Svoje osobné skúsenosti neustále dopĺňa o rôzne akreditované vzdelávania z oblasti biznisu a osobnostného rozvoja.


  Ako členka Business Network International (BNI) sa aktívne podieľa na rozšírení tohto obchodného spoločenstva na Slovensku a tým podporuje rast podnikateľov prostredníctvom networkingu.


  Pozrite si recenzie podnikateľov, ktorí vzdelávaciu akadémiu už stihli absolvovať.

  Čo ich akadémia naučila?

  GÁBOR DEÁK

  Som rád, že Monja a Natália spravili toto školenie. Vďaka Monji už viem, prečo je dôležité plánovanie v podnikaní a aké chyby som spravil v mojom podnikaní doteraz. Natália mi na druhej strane ukázala, ako treba žiť vedome. Podľa mňa je toto školenie extrémne dôležité a vrelo ho odporúčam všetkým podnikateľom.

  ZUZANA PÁLOVÁ

  Monja mi pomohla zmapovať situáciu v ktorej sa momentálne nachádzam vo svojom podnikaní. Prostredníctvom školenia mi ukázala spôsob ako sa pozrieť na moje podnikanie inými očami, najmä ako vidieť príležitosti a možnosti, ktoré mi trh ponúka. Vďaka tomu do nového roku vstupujem s jasným podnikateľským zámerom a presnými krokmi ako sa tam dostanem. Skvelý program pre podnikateľov.

  MAREK ČERNEK

  Monja je skvelá mentorka. Vďaka nej som si uvedomil, ako veľmi je dôležité v podnikaní plánovanie, kontrola plnenia cieľov a pomohla mi zo zostavením efektívneho podnikateľského plánu. Dnes už viem, že naša podnikateľská firemná vízia nezostane len pripnutá na nástenke, ale krok po kroku sa dostaneme k jej realizácii. Avšak vždy sa nájdu nejaké obavy či pochybnosti ako tento plán neuskutočniť. A tu mi neskutočne pomohla Natália, vďaka ktorej ma už nič nezastaví pri plnení mojich cieľov. Nič lepšie som nemohol pre seba a podnikanie spraviť ako sa zúčastniť tohto skvelého projektu Ja verzus podnikateľ. Veľké ĎAKUJEM.

  MÁTE ZÁUJEM O AKADÉMIU? PRIHLÁSTE SA NA BEZPLATNÚ KONZULTÁCIU.

  7 dôvodov, prečo je akadémia ideálna skúsenosť pre vaše podnikanie

  Ušetríte roky fungovania podľa systému “pokus-omyl” definovaním správnej vízie a cieľov, ako aj funkčných riešení ktoré vás k nim dostanú

  Realisticky zmapujete čo sa deje vo vašom podnikateľskom prostredí, kde sa nachádzate vy, kde je vaša konkurencia a ktorým smerom sa uberať

  Nastavíte si perspektívny finančný plán a obchodnú stratégiu

  Naberiete jasné smerovanie navrhnutím stratégií a plánov, ktoré budú v súlade s vašimi cieľmi, vedome budete plánovať svoj čas a jasne si stanovovať priority

  Vybudujete pevné základy svojho podnikania, na ktorých budete môcť budovať aj do budúcna

  Spoznáte nových, rovnako mentálne naladených podnikateľov  a absolvujete nespočetné množstvo diskusií s odborníkmi z jednotlivých odborov

  Počas víkendového vzdelávania získate mentoring skúsených školiteliek, ktoré pôsobia v biznise 20+ rokov v domácich aj medzinárodných podnikateľských štruktúrach

  Harmonogram termínov

  AKADÉMIA sa koná každých 6 mesiacov. Prihlasujete sa na všetkých 6 modulov naraz.

  MODUL

  TERMÍN

  MIESTO

  1. Efektívna organizačná štruktúra pre podnik každej veľkosti

  20.5 - 21.5.2023

  Mostová

  2. Získajte rozhodné smerovanie s víziou, hodnotami a cieľmi šitými na mieru 

  23.6. - 24.6.2023

  Mostová

  3.  Ako k samo-riadiacej spoločnosti s kultúrou vzdelávania a rastu a správnej organizácie času

  22.9. - 23.9.2023

  Mostová

  4.  Správnymi nástrojmi k vysokej finančnej inteligencii 

  upresníme

  Mostová

  5.  Nastavte si cestu k úspechu: účtovníctvo, právo a krízový manažment 

  upresníme

  Mostová

  6. Predaj a marketing v harmónii

  upresníme

  Mostová

  BONUS: Spoznaj svoje skutočné ja

  upresníme

  Mostová

  Mám záujem o AKADÉMIU a chcem bezplatnú konzultáciu

  Dohodneme si s vami bezplatnú konzultáciu, kde preberieme vaše podnikanie a zistíme, či je pre vás AKADÉMIA vhodná.

  Cena AKADÉMIE

  Jednorázová platba

  3600 EUR s DPH

  *v cene nie je zahrnutá strava, prenájom priestorov a prípadné ubytovanie

  PLATBA NA SPLÁTKY

  6x 660 EUR s DPH

  *v cene nie je zahrnutá strava, prenájom priestorov a prípadné ubytovanie

  „Keď neviete, kam smerujete, ako viete, že ste prišli do cieľa?“

  Prihláste sa k odberu noviniek a majte vždy aktuálne informácie o podujatiach programu Ja vs. Podnikateľ

  NastaveniaPrijať