Školenie

Podnikateľské plánovanie

499,00 €

349,00 €

s DPH

Je začiatok roka 2024 a vy ešte stále nemáte vypracovaný váš podnikateľský plán? Inflácia. Ekonomická a hospodárska kríza. Nestabilný trh. Všetkým týmto výzvam budú aj v roku 2024
čeliť mnohí podnikatelia.

Práve preto je dôležité mať vypracovaný jasný podnikateľský plán
a stratégiu, ako úspešne podnikať aj napriek nepriaznivým podmienkam trhu.

8 hodín

Trvanie

Prezenčne + zoom

Typ

Bratislava

Miesto

5.0

Hodnotenie

O školení

Je začiatok roka 2024 a vy ešte stále nemáte vypracovaný váš podnikateľský plán?
Inflácia. Ekonomická a hospodárska kríza. Nestabilný trh. Všetkým týmto výzvam budú aj v roku 2024
čeliť mnohí podnikatelia.

Práve preto je dôležité mať vypracovaný jasný podnikateľský plán
a stratégiu, ako úspešne podnikať aj napriek nepriaznivým podmienkam trhu.

  • Podnikáte ale výsledky vášho podnikania nenapĺňajú vaše očakávania?
  • Nedarí sa vám dosiahnuť želané ciele a vaše príjmy ledva pokryjú vaše náklady?
  • Chceli by ste sa dozvedieť, ako to robia úspešní podnikatelia?

Obsah kurzu

  1. Vízia, poslanie a ciele firmy
  2. Psychológia produktovej komunikácie
  3. Definovanie ideálneho zákazníka
  4. Definovanie konkurenčných výhod
  5. Analýza silných a slabých stránok podnikania
  6. Finančný rozpočet a obchodná stratégia
  7. Akčné kroky na dosiahnutie cieľa

Čo získate vďaka kurzu?

Informácie o kurze

349,00 €

s DPH